Счетоводно обслужване

Ние можем да Ви предложим текущо счетоводно обслужване, изготвяне на финансови отчети по МСФО и/или НСФОМСП, изготвяне на данъчни и други декларации. За да Ви улесним, ние ще поемем ангажимента да се сдобием с необходимите първични документи и/или информация от посочено от Вас място.
Желаете повече информация?