За нас

Ние сме екип от професионални счетоводители, работещи в сферата на одита на финансови отчети, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги, финансите и финансовото отчитане, счетоводното обслужване и с вързаните с това услуги, както и данъчни консултации.ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2012
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2013

Ясен Великов,

дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома 0692 от регистъра на Института на Дипломираните Експерт Счетоводители (ИДЕС) в България. Ясен Великов е с 10 години опит в областта на одита, счетоводството и финансите, магистър е по счетоводство и контрол към Стопанската Академия Д.А. Ценов, гр. Свищов и бакалавър по счетоводство и контрол към УНСС, гр. София. През 2010 г. се дипломира като експерт счетоводител. В началото на 2011 година е регистриран като одитор и е вписан в публичния регистър на регистрираните одитори към ИДЕС. В професионалната си кариера е бил част от екипа на Ърнст и Янг Одит ООД, съдружник в специализирано одиторско предприятие, а в момента успешно практикува самостоятелно професията.

Калина Стоянова,

Професионален счетоводител и консултант на самостоятелна практика. Магистър е по Счетоводство и контрол към Стопанската Академия Д.А. Ценов, гр. Свищов и бакалавър по Икономическа информатика към ИУ Варна. Повече от 15 години има опит в сферата на финансите, счетоводното обслужване и одита.